Начало

Проекти

„Първокласно началао++“ – действащ

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ – действащ

Иновация „Учене чрез силата на екипната креативност“ – действащ

♥ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи – действащ

НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ – реализиран

„Заедно в час“ – „Училища за пример“ – реализиран

♥НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ – реализиран

Образование за утрешния ден – реализиран

Първокласно начало – действащ

Занимания по интереси– действащ

Проект: „Твоят час“– реализиран

Проект: „Иновации в действие“ – действащ

Проект: „Училището като център в общността“ – реализиран

Проект: „Коменски“ – реализиран

Проект: „Училищна академия за млади учени“реализиран

Проект: „Училището в моя роден град Бургас-любимо и незабравимо“ – реализиран

Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ – реализиран

Подпомагане на физическото възпитание и спорт в училище – реализиран

Национална програма „Модернизиране на материалната база в училище“, „Спорт в училище“ – реализиран

Мартин-Тромпетния оркестър в училище – реализиран

Оставете коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media