Начало

НАЧАЛЕН ЕТАП

Графици за образователно-възпитателния процес през учебната 2022/2023 година

ПУБЛИКУВАН ГРАФИЦИ ФАЙЛ
Септември График на представителните изяви на занимания по интереси в начален етап свали
Септември График на ваканциите свали
Февруари Седмично разписание за II-ри учебен срок свали
Септември График за провеждане на консултации с ученици II-ри срок свали
Септември График за провеждане на консултации с родители II-ри срок свали
Септември График на часовете свали
Септември График на часовете в ГЦОУД свали
Септември Дневно разписание в ОРЕС свали
Септември График за редуване на учебните смени  свали

 

 

 

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media