Начало

НАЧАЛЕН ЕТАП

Графици за образователно-възпитателния процес през учебната 2020/2021 година

ПУБЛИКУВАН ГРАФИЦИ ФАЙЛ
Септември 2020 График на ваканциите свали
Февруари 2020 Седмично разписание за II-ри учебен срок свали
Февруари 2020 График за провеждане на консултации с родители и ученици II-ри срок свали
 Септември 2020 Дневно разписание свали
 Септември 2020 Дневно разписание в ОРЕС свали
 Септември 2020 График за редуване на учебните смени  свали
 Май 2020 Самостоятелна форма на обучение – II срок  свали