НАЧАЛЕН ЕТАП

Графици за образователно-възпитателния процес през учебната 2022/2023 година

ПУБЛИКУВАН ГРАФИЦИ ФАЙЛ
Септември График на представителните изяви на занимания по интереси в начален етап свали
Септември График на ваканциите свали
Септември Седмично разписание за I-ви учебен срок свали
Септември График за провеждане на консултации с ученици I-ви срок свали
Септември График за провеждане на консултации с родители I-ви срок свали
Септември График на часовете свали
Септември График на часовете в ГЦОУД свали
Септември Дневно разписание в ОРЕС свали
Септември График за редуване на учебните смени  свали