Начало

НАЧАЛЕН ЕТАП

Графици за образователно-възпитателния процес през учебната 2021/2022 година

ПУБЛИКУВАН ГРАФИЦИ ФАЙЛ
Септември График на ваканциите свали
Септември Седмично разписание за I-ви учебен срок свали
Септември График за провеждане на консултации с родители и ученици I-ви срок свали
Септември Дневно разписание свали
Септември Дневно разписание в ОРЕС свали
Септември График за редуване на учебните смени  свали