НАЧАЛЕН ЕТАП

Графици за образователно-възпитателния процес през учебната 2020/2021 година

ПУБЛИКУВАН ГРАФИЦИ ФАЙЛ
Септември 2020 График на ваканциите свали
Септември 2020 Седмично разписание за I-ви учебен срок свали
Септември 2020 График за провеждане на консултации с родители и ученици I-ви срок свали
 Септември 2020 Дневно разписание свали
 Септември 2020 График за редуване на учебните смени  свали
 Юни 2020 Самостоятелна форма на обучение – юнска сесия
Първи клас – Конспект
Първи клас – График
Втори клас – Конспект
Втори клас – График – Марио; График – Кая