НАЧАЛЕН ЕТАП

Графици за образователно-възпитателния процес през учебната 2021/2022 година

ПУБЛИКУВАН ГРАФИЦИ ФАЙЛ
Септември График на ваканциите свали
Февруари Седмично разписание за II-ри учебен срок свали
Февруари График за провеждане на консултации с ученици II-ри срок свали
Февруари График за провеждане на консултации с родители II-ри срок свали
Септември График на часовете свали
Септември График на часовете в ГЦОУД свали
Септември Дневно разписание в ОРЕС свали
Септември График за редуване на учебните смени  свали