НАЧАЛЕН ЕТАП

Графици за образователно-възпитателния процес през учебната 2018/2019 година

ПУБЛИКУВАН ГРАФИЦИ ФАЙЛ
Февруари 2020 Седмично разписание за II-ри учебен срок свали
Февруари 2020 График за провеждане на консултации по учебни предмети II-ри срок свали
 Септември 2019 Дневно разписание свали
 Септември 2019 График за редуване на учебните смени  свали
 Юни 2020 Самостоятелна форма на обучение – юнска сесия
Първи клас – Конспект
Първи клас – График
Втори клас – Конспект
Втори клас – График – Марио; График – Кая