Училището като център в общността

„Обединени срещу агресията”

Конкретни решения, как да бъдат намалени проявите на насилие сред учениците, ще бъдат одобрени на форум в училище “П.Р.Славейков” в Бургас. В него, освен децата, ще се включат учители и родители. Той е част от проект “Училището като център в общността” към Национална мрежа за децата. Проявата ще премине под мотото “Обединени срещу агресията на децата в ОУ П.Р.Славейков”. Форумът ще се проведе на 26 май от 17:30ч. в училището, а одобрените на него мерки ще бъдат въведени през новата учебна година.

Обединени срещу агресията”- звуков файл.

Училището като център в общността

На 27.03.2017г. се проведе обучение по проект “Училището като център в общността”. Учителите показаха за пореден път, че са двигател в развитието на Славейковото училище. Те споделиха своите представи за общностното училище, набелязаха приоритети за работа. Г-жа Антония Месерджиева – модератор по проекта от асоциация “Деметра”,  провокира колегията с основните проблеми  и принципи при общуването.

Активността на учителите беше следващата крачка към привличане на родителите като наши партньори в общността, в името на успеха на децата.

 

 

Първи стъпки в общностното училище

Първите стъпки за привличане на родителите в общностното училище започнаха!!! На 9.03.2017г.  класният ръководител на 1в клас Станислава Апостолова инициира събитието – “Професията на мама” и покани Христина Колева – управител на ресторант и Екатерина Христова – медицинска сестра, за да представят чрез демонстрация техните професионални умения.

Очакваме ви родители с вашите предложения и инициативи за повече полезни срещи в класните стаи и извън училище! Не пропускайте възможността да представите вашите силни страни, което да е стимул за комуникация между учениците, родителите и учителите. Нека доброто общуване води към пътя на успеха на нашите деца!

 

Училището, център в общността – новата мисия

През есента на 2016 г. стартира втората фаза на проекта  „Училището като център в общността“,  която е предвидена да продължи до юни 2018 година, в която се включи ОУ „П.Р.Славейков“ . Проектът се реализира с подкрепата на НМД.

Моделът се основава на разбирането, че училището работи най-добре, когато е органична част от общност от ученици, учители, родители, организации и институции, които си помагат в постигането на пълноценното развитие на децата на общността.

Училищата са добра отправна точка за стартиране на промяна поради енергията на младите хора  –  учениците. Когато те са подкрепени не само от семействата и учителите си, но и от цялата общност и когато целта е обща и споделена, промяната става възможна и осъществима.

МЕДИИТЕ ЗА НАС

Ако това ви интересува