Училището като център в общността

                          


На 22.03.2018г. в ОУ “П.Р. Славейков” – гр. Бургас във II В клас с класен ръководител г-жа Станислава Апостолова се проведе урок в Час на класа за професията на мама. Той е част от работата по проект “Училището като център в общността” на Национална мрежа за деца.
Г-жа Апостолова покани три майки на деца от класа да представят своите професии. Майките с професии адвокат, прокурор и съдия приеха сърдечно поканата и се представиха пред класа.
Всички присъстващи станахме свидетели на един необичаен съдебен процес, представен от майките и техните помощници – деца от класа, чрез приказката “Трите прасенца”.

Още един час на класа!Още един час на класа! –  Недостатъчен, но очакван, актуален, предизвикателен и поучителен за шестокласниците от ОУ “П.Р.Славейков” – Бургас. Като планирано продължение на Форума “Обединени срещу агресията на децата в училище”, партньорите ни от Асоциация “Деметра” влязоха в час и поставиха началото на дискусии с учениците, за да покажат с опита на сладкодумни разказвачи невидимите опасности и възможностите за противопоставяне на агресията.

 

Обменна визита по проект на НМД- Училището като център в общността

Какво по-хубаво от това: училище – център в общността да отвори врати за споделяне, за представяне на опит и практики, за обменяне на идеи и да намира приятели и бъдещи партньори?
В такава светлина на 19 юни 2017г в гр.Бургас протече срещата – обменна визита на двете училища – ОУ „П.Р.Славейков“ и ОУ “Димитър Петров” – Сливен.
Директорът на ОУ „П.Р.Славейков“ – г-жа Ж.Дойнова приветства гостите и представи успехите по проекта и най-новите постижения на училището. Изпълнени със задоволство от постигнатото, екипът презентира стъпките, по които върви за изграждане на общностно училище.
На срещата присъстваха представители на Училищното настоятелство – г-жа Е.Гюрова, г-жа Г. Градева, които разказаха за активното си участие и изразиха радостта си, че могат да бъдат съпричастни в изграждането на най-добрата среда за развитието на децата си.

 

 

 

 

ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕТО КАТО ЦЕНТЪР В ОБЩНОСТТА“

на Национална мрежа за децата

Форум „Обединени срещу агресията на децата в ОУ „П.Р.Славейков” 

На 26 май 2017г. в ОУ „П.Р.Славейков“ – гр. Бургас се проведе Форум „Обединени срещу агресията на децата в ОУ „П.Р.Славейков“. Той е част от работата по проект „Училището като център в общността“ на Национална мрежа за децата. Водеща цел по проекта е привличане на партньори – родители и заинтересовани страни за създаване на по-добра среда за развитие и учене на децата.

Предизвикани от напиращата агресия в обществото, сред ученици и сред родители, екипът на ОУ „П.Р.Славейков“ потърси рационален подход  и практически решения за справяне с проблема чрез общуване и обмен на идеи. Включиха се 156  ученици, родители и учители.

Иновативната формула  бе приложена във всички випуски – от първи до шести класове. Учениците от училището представиха своето виждане на проблемите с насилието сред децата с презентацията „Не бъди безразличен – бъди различен!“. Чрез посредничеството на професионални модератори, участниците дифинираха и диференцираха проблеми, предложиха конкретни решения за справяне с насилието и агресията сред учениците. Очертаха се приоритетни области за работа по проблема, които предстои да бъдат обобщени.Взетите  решения за дейности, целящи  превенция на насилието в училище ще започнат да се прилагат от следващата – 2017/2018 учебна година.

На 26 –ти май 2017г. ОУ „П.Р.Славейков“ отвори врати за взаимодействие между различните членове на общността в полза на децата и учениците, привлече за активно участие в училищния живот  родителите, семействата, местния бизнес, местната власт, неправителствените организации в региона.

Като естествена последица от празничните събитя, посветени на 24 май- денят на българската просвета и култура,   Славейковото училище отново показва, че със своя напредничав дух  спазва традицията  да привлича най-доброто за учениците, да бъде център на общност,  в която    комуникацията  се  основава на взаимно доверие и професионализъм.

 

 

 

 

 

 

„Обединени срещу агресията”

Конкретни решения, как да бъдат намалени проявите на насилие сред учениците, ще бъдат одобрени на форум в училище “П.Р.Славейков” в Бургас. В него, освен децата, ще се включат учители и родители. Той е част от проект “Училището като център в общността” към Национална мрежа за децата. Проявата ще премине под мотото “Обединени срещу агресията на децата в ОУ П.Р.Славейков”. Форумът ще се проведе на 26 май от 17:30ч. в училището, а одобрените на него мерки ще бъдат въведени през новата учебна година.

Обединени срещу агресията”- звуков файл.

Училището като център в общността

На 27.03.2017г. се проведе обучение по проект “Училището като център в общността”. Учителите показаха за пореден път, че са двигател в развитието на Славейковото училище. Те споделиха своите представи за общностното училище, набелязаха приоритети за работа. Г-жа Антония Месерджиева – модератор по проекта от асоциация “Деметра”,  провокира колегията с основните проблеми  и принципи при общуването.

Активността на учителите беше следващата крачка към привличане на родителите като наши партньори в общността, в името на успеха на децата.

 

 

Първи стъпки в общностното училище

Първите стъпки за привличане на родителите в общностното училище започнаха!!! На 9.03.2017г.  класният ръководител на 1в клас Станислава Апостолова инициира събитието – “Професията на мама” и покани Христина Колева – управител на ресторант и Екатерина Христова – медицинска сестра, за да представят чрез демонстрация техните професионални умения.

Очакваме ви родители с вашите предложения и инициативи за повече полезни срещи в класните стаи и извън училище! Не пропускайте възможността да представите вашите силни страни, което да е стимул за комуникация между учениците, родителите и учителите. Нека доброто общуване води към пътя на успеха на нашите деца!

 

Училището, център в общността – новата мисия

През есента на 2016 г. стартира втората фаза на проекта  „Училището като център в общността“,  която е предвидена да продължи до юни 2018 година, в която се включи ОУ „П.Р.Славейков“ . Проектът се реализира с подкрепата на НМД.

Моделът се основава на разбирането, че училището работи най-добре, когато е органична част от общност от ученици, учители, родители, организации и институции, които си помагат в постигането на пълноценното развитие на децата на общността.

Училищата са добра отправна точка за стартиране на промяна поради енергията на младите хора  –  учениците. Когато те са подкрепени не само от семействата и учителите си, но и от цялата общност и когато целта е обща и споделена, промяната става възможна и осъществима.