Moodle – силен инструмент за засилване интереса на децата към учебните предмети

 Ученето е полезно. Подготвя ни за превратностите на живота, изгражда ни като личности и ни помага да съществуваме. Това всеки зрял човек го знае, благодарение на годините прекарани в училище и натрупания опит. При съвременните ученици нещата стоят малко по-различно. И докато ние – техните учители, прекарвахме детските си години в залягане над учебниците и тетрадките, а след това в заслужени игри на открито, то при днешните деца нещата не са така. Новите технологии напълно са превзели свободното им време. Почти няма ученик без телефон, без таблет или компютър. В това няма нищо лошо. Стига обаче този интерес да не пречи на образованието на децата. И тук в помощ на учителите идват образователните платформи, чиято цел е да откликнат на интереса на учениците към информационните технологии и да им докаже, че ученето може да бъде хем полезно, хем приятно. Заповядайте, на откритите уроци по математика в платформа Moodle.