Начало

Процедури по ЗОП

 за 2020 г.
Вид на процедурата: Процедура за възлагане на поръчка
Име на поръчката: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в ОУ „П.Р.Славейков”-гр. Бургас, за учебната 2020/2021
Уникален номер в регистъра на ОП 968221

  • Издателства
  • Решение
  • Образци
  • Необходими документи
 за 2017 г.
Вид на процедурата: Процедура за възлагане на поръчка
Име на поръчката: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в ОУ „П.Р.Славейков”-гр. Бургас, за учебната 2017/2018
Уникален номер в регистъра на ОП 9062293

  • Документация
  • Решение
  • Протокол комисия

 

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media