Начало

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

БЛАГА МИНЧЕВА
Старши учител
БОРИСЛАВ ТОДОРОВ
Учител
ВАНЯ АЛТЪНДЖИЯН
Старши учител
РАДОСТИНА ДИМИТРОВА
Старши учител
ТАНЯ КИСЬОВА
Старши учител
ДИАНА ДРАГИЕВА
Старши учител
КОЙНА ВАНИШЕВА
Учител
ДОНКА ПАНКОВА
Главен учител
ПЕТЯ СТЕФАНОВА
Учител
ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА
Учител
ИЛИЯНА ТОДОРОВА
Старши учител
КОСТАДИНКА ИВАНОВА
Старши учител
ЛЮБА ТЕМЕЛКОВА
Старши учител
СИЙКА КОСТОВА
Старши учител
НАДЯ НИКОЛОВА
Старши учител
ТАНЯ КОЛЕВА
Учител
ТАТЯНА ФРАНГОВА
Старши учител
ПЕТЯ БОЖИДАРОВА
Старши учител
АНИ МУДЕВА
Учител
СТАНИСЛАВА АПОСТОЛОВА
Учител

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

МАРИНА РАЙКОВА
Учител
ГЕОРГИ СТОЯНОВ
Учител
ВАНЯ ПАСКАЛЕВА
Старши учител
ДЕАНА ВЪЛЧЕВА
Старши учител
СИЛВИЯ СЛАВОВА
Учител
МАРИЯНА ДОЙНОВА
учител
ИВАЙЛО ИВАНОВ
Старши учител
ЕЛЕНА СИМЕОНОВА
Старши учител
КРАСИМИРА ЖЕЛЕЗОВА
Старши учител
ЛЪЧЕЗАР БЕБЕВ
Учител
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА
Старши учител
МИЛЕНА НОВАКОВА-ГЕОРГИЕВА
Учител
ИВАНИЧКА ГЕОРГИЕВА
Старши учител
СТОЯНКА ДЕЯНОВА
Старши учител
РАДОСЛАВА НИКЛЕНОВА
Учител
НИНА СТАМАТОВА
Учител

ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

ДЕСИСЛАВА РУСЕВА
Психолог
СОНЯ РАДНЕВА
Логопед
ДОРОТЕЯ ГОРИСТАНОВА-ДАЧЕВА
Ресурсен учител

 

 

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media