ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

  БЛАГА МИНЧЕВА
Старши учител
  БОРИСЛАВ ТОДОРОВ
Учител
  ВАНЯ АЛТЪНДЖИЯН
Старши учител
  РАДОСТИНА ДИМИТРОВА
Старши учител
  ДЕНИЦА ИВАНОВА
Учител
  ДИАНА ДРАГИЕВА
Старши учител
  ДИМИТРИНА ЦВЯТКОВА
Старши учител
  ДОНКА ПАНКОВА
Главен учител
  ПЕТЯ СТЕФАНОВА
Учител
  ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА
Учител
  ИЛИЯНА ТОДОРОВА
Старши учител
  КОСТАДИНКА ИВАНОВА
Старши учител
  ЛЮБА ТЕМЕЛКОВА
Старши учител
  СИЙКА КОСТОВА
Старши учител
  НАДЯ НИКОЛОВА
Старши учител
  НАДЯ КАЛКАНДЖИЕВА
Старши учител
  ТАТЯНА ФРАНГОВА
Старши учител
  ПЕТЯ БОЖИДАРОВА
Старши учител
      СТАНИСЛАВА АПОСТОЛОВА
Учител
   

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

  МАРИНА РАЙКОВА
Учител
  ГЕОРГИ СТОЯНОВ
Учител
  ВАНЯ ПАСКАЛЕВА
Старши учител
  ДЕАНА ВЪЛЧЕВА
Старши учител
  СИЛВИЯ СЛАВОВА
Учител
  МАРИЯНА ДОЙНОВА
 учител
  ДОРА СЛАВОВА
Старши учител
  ЕЛЕНА СИМЕОНОВА
Старши учител
  КРАСИМИРА ЖЕЛЕЗОВА
Старши учител
  ЛЪЧЕЗАР БЕБЕВ
Учител
  МАРИЯ ГЕОРГИЕВА
Старши учител
  МИЛЕНА НОВАКОВА-ГЕОРГИЕВА
Учител
  СВЕТЛА СТАНЧЕВА
Старши учител
  СТОЯНКА ДЕЯНОВА
Старши учител
  ТАНЯ КИСЬОВА
Старши учител
  НИНА СТАМАТОВА
Учител
      РАДОСЛАВА НИКЛЕНОВА
Учител
           

ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

  ДЕСИСЛАВА РУСЕВА
Психолог
  СОНЯ РАДНЕВА
Учител, ресурсен
  ДОРОТЕЯ ГОРИСТАНОВА-ДАЧЕВА
Учител, ресурсен
  КОЙНА ВАНИШЕВА
Педагогически съветник