Начало

Безопасност на движението по пътищата

 – ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА за учебната 2023/2024 година – изтегляне 


– МЕРКИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В БЛИЗОСТ ДО „ОУ П.Р. СЛАВЕЙКОВ“ ГР. БУРГАС  – изтегляне


– ПРОГРАМА И МЕРКИ НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИШАТА – изтегляне


МЕДИИТЕ ЗА НАС

media