Безопасност на движението по пътищата

 – ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА за учебната 2022/2023 година – изтегляне 

– ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА за учебната 2021/2022 година – изтегляне

– МЕРКИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В БЛИЗОСТ ДО „ОУ П.Р. СЛАВЕЙКОВ“ ГР. БУРГАС за учебната 2021/2022 година – изтегляне

 – ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА за учебната 2020/2021 година – изтегляне
 
– ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА за учебната 2019/2020 година – изтегляне

– ПРОГРАМА И МЕРКИ НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИШАТА – изтегляне

– МЕРКИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В БЛИЗОСТ ДО „ОУ П.Р. СЛАВЕЙКОВ“ ГР. БУРГАС за учебната 2019/2020 година- изтегляне