Заедно в час – Училища за пример

Заедно в час – Училища за пример

Фондация „ Заедно в час “ е неправителствена организация, създадена 2010 година, която работи за това, всяко дете в България да има равен достъп до качествено образование, подкрепя цели училищни екипи и изгражда партньорства за въвеждане на добри практики в образователната система. Фондацията е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация „ Америка за България “ и е част от глобалната мрежа Teach For All.

Основните сфери на дейност на фондацията са три:

 • Нов път в преподаването
 • Училища за пример
 • Учим заедно

Програмата е двугодишна и включва задължителен модул ,, Лидерство в училище“ – основополагащ за програмата „Училища за пример“ и обучителен курс по избор за училищния екип по следните теми:

 • Уменията на 21 век
 • STEM
 • Български за многоезични деца
 • Социални – емоционални умения

През 2021 година нашето училище спечели този проект в сферата“ Училища за пример“.  Вече сме част от голямото семейство на „ Заедно в час “. Част от педагогическите специалисти  и цялото ръководство преминаха през обучителен курс, като добрите практики и знания се приложиха в учебния процес.

След обучението през първия учебен срок на ръководството и десет учители от начален и прогимназиален етап бяха създадени 4 ПУО-та ( професионално учеща общност).

 • ПУО на Лидерите

Лидерите са нашето ръководство, което съдейства за прилагане на конкретни стратегии с цел подобряване на средата и благосъстоянието на всички педагогически специалисти в училище, както и повишаване на образователните резултати. Работи се по два модула:“ Разпределено лидерство“ и“ Училищна култура“.

Участници: г-жа Силвия Аврамова – директор, г-жа Галина Жишева – ЗДУД и г-жа Пепа Петрова

 • ПУО на Педагогическите специалисти, работещи по избираем курс ,, Уменията на 21 век“.

Те се запознаха с проектно базираното обучение и изработиха проект за ПБО на тема ,,Уникална Странджа“. Неговата реализация стартира през месец февруари, а участие ще вземат ученици от 1б,в в ГЦОУД, 2а клас, 6а,б,в клас, като крайният продукт на изследователската задача ще бъде електронно списание за Странджа на български и английски език. На 25 .02. проекта, в супер забавна форма като комикс,  бе представен на учениците. Най-малките участници от 1 и 2 клас  посетиха на 11.03. Етнографския музей и се запознаха с народните носии и обичаи в странджанския регион.

Участници: Донка Панкова, Радостина Димитрова, Деница Иванова, Милена Георгиева и Нина Стаматова.

 • ПУО на Педагогическите специалисти с помощни функции

Те измерват емоционалното състояние на учениците всеки петък в началото и в края на часовете. Започнали са през месец януари с първите класове. Февруари са работили с всички втори класове и сега през месец март работят с третите класове. Накрая на всеки месец психологът влиза в класа и провежда беседа, разговор. Ако е необходимо, се оказва допълнителна подкрепа и помощ на ученика.

Участници:  Десислава Русева, Доротея Димитрова, Соня Раднева и Койна Ванишева

 • ПУО на Педагогическите специалисти – класни ръководители на 4 клас.

Те работят по иновативния проект “ Учене чрез силата на екипната креативност“. Всеки последен петък от месеца учениците от 4 клас имат извънкласни посещения в различни учебни дисциплини в реална среда. Те посетиха солниците, ветроходен клуб, ПланетУм, Художествена галерия, Етнографски музей, Община Бургас. Така се създава  ефективно сътрудничество с родители, физически лица и институции. Децата участват активно, работят с повишен интерес, мотивират се. Изграждат се умения за работа в екип.

Участници: Димитрина Цвяткова, Надя Калканджиева и Диана Драгиева

Първата година в събития и снимки