Петко Рачев Славейков

Стихове

Petko.Slavejkov-stihove

Petko.Slavejkov-stihove2

изпълнение:
Ружа Делчева,
Рачко Ябанджиев,
Георги Гайтаников
съдържание: Хубава си татковино
Спомняне
Не растат саминки в поле цветовете
Имах коня хранена
Стара планина
Нощ
Есен
Правда и свобода
Богат и сиромах
Песен на паричката ми
Народен
Жестокостта ми се сломи
Изтрошил бих всичките окови
Изворът на белоногата
Времето
Пролет
Напомняне
Извинение
Епилог
Епитафия
Мудно ходи нашето време