ПРИЕМ В I КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

fanfari1 - 29.05.2015Bebev MATИмаме удоволствието да ви представим информация за първи клас през новата 2019/2020 учебна година.

Целодневно обучение – от 8.00 до 17.30 ч.

Брой паралелки: 3

Брой ученици в паралелка: 24

РАЗШИРЕНА  ПОДГОТОВКА:

  1. Български език и литература – 1 час
  2. Математика – 1 час
  3. Английски език – 1 час

arlekinФАКУЛТАТИВНИ ЧАСОВЕ:

Театрално студио, Вокална група, Следотърсачи в родния край.

ОБНОВЕНА МАТЕРИАЛНА БАЗА, БОГАТА БИБЛИОТЕКА, ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК, РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ, ЛОГОПЕД, ПСИХОЛОГ, КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ, МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ, ГРУПИ ЗА САМОПОДГОТОВКА I – IV клас

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ, РАБОТА ПО ПРОЕКТИ, ИГРОТЕКА,

ВИДЕОНАБЮДЕНИЕ И ОХРАНА

БЕЗПЛАТНА ЗАКУСКА /плод/, ОРГАНИЗИРАНО ОБЕДНО ХРАНЕНЕ

 РОДИТЕЛСКА СРЕЩА – 20.04.2019г.

ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ – 20.04.2019г. от 10:00 – 12:00ч.

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС 

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТИ

ФАЙЛ

2018-04-12 Училищният план-прием за учебната 2018/2019г.
2018-05-04 Ред за прием на ученици в I клас за учебната 2018/2019г.
Февруари 2019  Заявление за прием на ученици в I клас файл
Февруари 2019 Декларация за предоставяне на лични данни по ЗЗЛД файл
Февруари 2019 Заявление за разширена подготовка и факултативни часове файл
Февруари 2019 Заявление за спортни дейности файл
Февруари 2019 Декларация за целодневно обучение файл
Февруари 2019 Данни за личен лекар на ученика файл
Февруари 2019 Статус на родителите файл