Начало

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ за 2019 г.
Вид на процедурата: Публична покана
Име на поръчката: За набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

 

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ за 2015 г.
Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: Приготвяне и доставяне на закуски в готов за консумация вид, по предварителни заявки индивидуално опакована – тип “закуска”, за учениците ПГ, І-ІV клас в ОУ „П.Р.Славейков“ – гр. Бургас.
Уникален номер в регистъра на ОП 9048432

 

 

10-12-2015г. Във връзка с постъпило запитване на основание чл. 101Б ал.6 от ЗОП даваме следното пояснение по условията на обявената поръчка:
– Приложение Спецификация 1, съдържа списък на най-често използваните закуски и не е задължителен, а препоръчителен;
– Участниците следва да се придържат  към закуските, описани в „Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети“ от 2012 г.
ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ за 2014 г.
Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: „Доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип “закуска”, за учениците в ОУ „П.Р.Славейков ” – гр. Бургас.

 

 

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media