Начало

ТВОЯТ ЧАС


С този проект ориентирахме дейностите по интереси към способностите на децата. Чрез тях в много по-голяма степен ние можем да провокираме креативността, творческото мислене на децата, 32 % от дейностите са в областта на математиката, природните науки, техниката, това което съкратено наричаме по англоезичната му абревиатура СТЕМ“.

ОУ „П.Р.Славейков“- Бургас участва в проектните дейности с 13 групи за извънкласни дейности – 10 за занимания по интереси и 3 групи за преодоляване на обучителни затруднения.

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media