Успешен старт на петокласниците

Успешен старт за петокласниците от ОУ „П.Р.Славейков“ по иновативната система за обучение по математика.  С помощта на родители и учители те направиха своята регистрация в сайта на училището и вече самостоятелно  работят електронни тестове, предложени за самоподготовка и домашна работа. С интерес се включиха в проведения електронен урок за упражнение на тема „Обикновени дроби. Правилни и неправилни дроби.Смесени числа“. Предстои  работа с електронен тест в часа по математика и всеки от тях самостоятелно ще работи на таблет.