НВО 4 КЛАС

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4 КЛАС
ЗА УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА
Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 26.05.2022 г.
МАТЕМАТИКА – 27.05.2022 г.
НАЧАЛО: 10:00 ч.

Информация за НВО IV клас

Модел на НВО по български език и литература в IV клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по математика в IV клас за учебната 2021-2022 година

МОН