Начало

НВО 4 КЛАС

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4 КЛАС
ЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА
Заповед N:РД09-2121/ 28.08.2020 г.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 27.05.2021 г.
МАТЕМАТИКА – 28.05.2021 г.
НАЧАЛО: 10:00 ч.

 

Модел на НВО по български език и литература в IV клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по математика в IV клас за учебната 2020-2021 година