НВО 4 КЛАС

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4 КЛАС
ЗА УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА
Заповед N:РД09-2121/ 28.08.2020 г.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 26.05.2022 г.
МАТЕМАТИКА – 27.05.2022 г.
НАЧАЛО: 10:00 ч.

 

Модел на НВО по български език и литература в IV клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по математика в IV клас за учебната 2021-2022 година