Начало

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Графици за образователно-възпитателния процес през учебната 2022/2023 година

ПУБЛИКУВАН ГРАФИЦИ ФАЙЛ
Септември График на представителни изяви на заниманията по интереси свали
Февруари Седмично разписание за II-ри срок свали
Септември График за провеждане на консултации с родители I-ви срок свали
Септември График на ваканциите свали
Февруари График за консултации по учебни предмети II-ри срок свали
Септември График за консултации по предмети по време на ОРЕС свали
Септември Дневно разписание свали
Септември График на часовете по време на ОРЕС  свали
Септември График за редуване на учебните смени  свали
Февруари График за провеждане на часовете по спортни дейности II-ри срок свали
Февруари График за провеждане на ФУЧ II-ри срок свали
Септември График за провеждане на часа на класа I-ви срок свали

 

 

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media