ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Графици за образователно-възпитателния процес през учебната 2020/2021 година

ПУБЛИКУВАН ГРАФИЦИ ФАЙЛ
Септември 2020 Седмично разписание за I-ви срок свали
Септември 2020 График за провеждане на консултации с родители I-ви срок свали
Септември 2020 График на ваканциите свали
Септември 2020 График за провеждане на консултации по учебни предмети I-ви срок свали
 Септември 2020 Дневно разписание свали
 Септември 2020 График за редуване на учебните смени  свали