ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Графици за образователно-възпитателния процес през учебната 2017/2018 година

ПУБЛИКУВАН ГРАФИЦИ ФАЙЛ
 Септември 2017 Седмично разписание за I-ви учебен срок свали
Февруари 2017 График за провеждане на консултации по учебни предмети II-ри срок свали
 Септември 2017  Дневен режим свали
 Септември 2017 График за редуване на учебните смени  свали

 

МЕДИИТЕ ЗА НАС

Ако това ви интересува