ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Графици за образователно-възпитателния процес през учебната 2022/2023 година

ПУБЛИКУВАН ГРАФИЦИ ФАЙЛ
Септември Седмично разписание за I-ви срок свали
Февруари График за провеждане на консултации с родители II-ри срок свали
Септември График на ваканциите свали
Февруари График за консултации по учебни предмети II-ри срок свали
Септември График за консултации по предмети по време на ОРЕС свали
Септември Дневно разписание свали
Септември График на часовете по време на ОРЕС  свали
Септември График за редуване на учебните смени  свали
Февруари График за провеждане на часовете по спортни дейности II-ри срок свали
Февруари График за провеждане на ФУЧ II-ри срок свали
 Февруари График за провеждане на часа на класа II-ри срок свали