Начало

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Графици за образователно-възпитателния процес през учебната 2020/2021 година

ПУБЛИКУВАН ГРАФИЦИ ФАЙЛ
Февруари 2021 Седмично разписание за II-ри срок свали
Февруари 2021 График за провеждане на консултации с родители II-ри срок свали
Септември 2020 График на ваканциите свали
Февруари 2021 График за провеждане на консултации по учебни предмети II-ри срок свали
 Септември 2020 Дневно разписание свали
 Септември 2020 График за редуване на учебните смени  свали
 Май 2021 Самостоятелна форма на обучение – II срок  свали