Начало

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Графици за образователно-възпитателния процес през учебната 2023/2024 година

ПУБЛИКУВАН ГРАФИЦИ ФАЙЛ
Септември Седмично разписание за I-ви срок свали
Септември График за провеждане на консултации с родители I-ви срок свали
Септември График на ваканциите свали
Септември График за консултации по учебни предмети I-ви срок свали
Септември Дневно разписание свали
Септември График за редуване на учебните смени свали
Септември График за провеждане на часовете по спортни дейности I-ви срок свали
Септември График за представителни изяви в Занимания по интереси свали
Септември График за провеждане на часа на класа I-ви срок свали

 

 

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media