Начало

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Графици за образователно-възпитателния процес през учебната 2021/2022 година

ПУБЛИКУВАН ГРАФИЦИ ФАЙЛ
Септември Седмично разписание за I-ви срок свали
Септември График за провеждане на консултации с родители I-ви срок свали
Септември График на ваканциите свали
Септември График за провеждане на консултации по учебни предмети I-ви срок свали
 Септември Дневно разписание свали
 Септември График за редуване на учебните смени  свали