Начало

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Графици за образователно-възпитателния процес през учебната 2023/2024 година

ПУБЛИКУВАН ГРАФИЦИ ФАЙЛ
Септември Седмично разписание за II-ри срок свали
Септември График за провеждане на консултации с родители свали
Септември График на ваканциите свали
Септември График за консултации по учебни предмети свали
Септември Дневно разписание свали
Септември График за редуване на учебните смени свали
Септември График за провеждане на часовете по спортни дейности II-ри срок свали
Септември График за представителни изяви в Занимания по интереси свали
Септември График за провеждане на часа на класа свали
Септември График на часовете по време на ОРЕС свали

 

 

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media