УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТ РАЗМЕР
19.12.2019 Училищен учебен план – 2019/2020 година 8 MB
15.10.2018  Училищен учебен план – 2018/2019 година  5 MB
15.10.2017 Училищен учебен план – 2017/2018 година  573 KB
19.12.2019 Годишен план за дейността на училището   1 MB
12.09.2019 Мерки за повишаване на качеството на образование 165 KB