УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТ РАЗМЕР
2018-10-08 Училищен учебен план – 2018/2019 година 8 MB
 2017-10-20  Училищен учебен план – 2017/2018 година  5 MB
 28.09.2016 Училищен учебен план – 2016/2017 година  573 KB
20.10.2017 Годишен план за дейността на училището   1 MB
12.01.2017 Мерки за повишаване на качеството на образование 165 KB