Начало

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТ РАЗМЕР
19.12.2021 Училищен учебен план – 2021/2022 година 8 MB
19.12.2020 Училищен учебен план – 2020/2021 година 8 MB
19.12.2019 Училищен учебен план – 2019/2020 година 8 MB
15.10.2018  Училищен учебен план – 2018/2019 година  5 MB
15.10.2017 Училищен учебен план – 2017/2018 година  573 KB