Начало

ДАРЕНИЯ

 

ДАТА ВИД НА ДАРЕНИЕТО ЗА 2020 ГОДИНА
СТОЙНОСТ
05.02.2020
05.02.2020
05.02.2020
05.02.2020
05.02.2020
05.02.2020
05.02.2020
05.03.2020
04.05.2020
04.05.2020
15.07.2020
23.07.2020
08.09.2020
08.09.2020
08.09.2020
08.09.2020
16.11.2020
09.12.2020
09.12.2020
09.12.2020
09.12.2020
09.12.2020
09.12.2020
09.12.2020
09.12.2020
09.12.2020
09.12.2020
09.12.2020
09.12.2020
09.12.2020
Книги
Книги
Книги
Книги
Книги
Книги
Книги
Книги
Книги
Книги
Книги
Книги
Книги
Книги
Книги
Книги
Казанчета
Книги
Книги
Книги
Книги
Книги
Книги
Книги
Книги
Книги
Книги
Книги
Книги
Книги
633 лв.
73,78 лв.
102,18 лв.
299,43 лв.
125,92 лв.
361,06 лв.
198,60 лв.
606,65 лв.
419,18 лв.
298,80 лв.
9,41 лв.
278,05 лв.
277,85 лв.
502,05 лв.
193,71 лв.
550 лв.
191,35 лв.
139,71 лв.
56,70 лв.
90,60 лв.
265,73 лв.
29,80 лв.
110,89 лв.
59,56 лв.
271,78 лв.
77, 20 лв.
105, 97 лв.
59,56 лв.
49, 15 лв.

 

ДАТА ВИД НА ДАРЕНИЕТО ЗА 2019 ГОДИНА
СТОЙНОСТ
25.03.2019
20.11.2019
02.12.2019
02.12.2019
За нуждите на училището
Коледна украса
Оборудване за сензорна стая
Интерактивна дъска
268 лв.
195 лв.
2601,93 лв.
7000 лв.