Начало

ПРИЕМ СЛЕД IV КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!
fanfari 2 - 11.05.2015sport22 - 4.05.2015Мат без граници22ОУ „П.Р.Славейков“ обявява прием за петокласници за 2020/2021 учебна година.
Брой паралелки: 3

 

РАЗШИРЕНА  ПОДГОТОВКА:
1. Български език и литература – 1 час/седмично
2. Математика -1,5 час/седмично

ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:
Фанфарен оркестър; Спорт.            

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ:                                                                                  

*Учене навсякъде, в предпочитано от учениците време.                          

*Стимулиране на мотивацията на учениците за учене.                                  

*Ефективна проверка на самоподготовката на учениците.                                                 

Учителите от  ОУ „П.Р.Славейков” използват електронно обучение, базирано на платформата MOODLE. Чрез електронните тестове учениците имат възможност да проверяват периодично знанията си, а също така и да се подготвят по съответните предмети. 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ:

  1. Подаване на заявление – 23.06. – 26.06.2020 г. ⇒ Заявление  за прием
  2. Обявяване на приетите ученици – 23.07.2020 г. 
  3. Записване на приетите ученици – 24.07. – 29.07.2020 г.

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПО-ГОЛЯМ БРОЙ КАНДИДАТИ

 

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ: 

  • Удостоверение за завършен начален етап (оригинал)
  • Акт за раждане (оригинал за сверяване)                                                      

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ
НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ: