Начало

ПРИЕМ СЛЕД IV КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

ОУ „П.Р.Славейков“ обявява прием за петокласници за 2024/2025 учебна година.

РАЗШИРЕНА  ПОДГОТОВКА:
1. Български език и литература – 1 час/седмично
2. Математика -1,5 час/седмично

ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:
Вокална група

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ:
Футбол, Волейбол, Занимания по интереси

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ:                                                                                  

*Учене навсякъде, в предпочитано от учениците време.                          

*Стимулиране на мотивацията на учениците за учене.                                  

*Ефективна проверка на самоподготовката на учениците.                                                 

Учителите от  ОУ „П.Р.Славейков” използват електронно обучение, базирано на платформата MOODLE. Чрез електронните тестове учениците имат възможност да проверяват периодично знанията си, а също така и да се подготвят по съответните предмети. 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ:

  1. Подаване на заявление – 17.06. – 05.07.2024 г.
  2. Обявяване на класираните за прием ученици – 08.07.2024 г.
  3. Записване на класираните ученици – 09.07. – 12.07.2024 г.

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПО-ГОЛЯМ БРОЙ КАНДИДАТИ

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ: 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ
НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media