ПРИЕМ СЛЕД IV КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!
fanfari 2 - 11.05.2015sport22 - 4.05.2015Мат без граници22ОУ „П.Р.Славейков“ обявява прием за петокласници за 2018/2019 учебна година.
Брой паралелки: 4

 

РАЗШИРЕНА  ПОДГОТОВКА:
1. Български език и литература – 1 час/седмично
2. Математика -1 час/седмично
3. История и цивилизации/География и икономика – по избор – 0,5 час/седмично 
ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:
Руски език, Математика, Фанфарен оркестър, Спорт и Web design .            

EO-3ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ:                                                                                  

*Учене навсякъде, в предпочитано от учениците време.                          

*Стимулиране на мотивацията на учениците за учене.                                  

*Ефективна проверка на самоподготовката на учениците.                                                 

Учителите от  ОУ „П.Р.Славейков” използват електронно обучение, базирано на платформата MOODLE. Чрез електронните тестове учениците имат възможност да проверяват периодично знанията си, а също така и да се подготвят по съответните предмети. Всяка година провеждаме online състезание по математика за 4, 5, 6 и 7 клас, в което се включват не само ученици от Бургас, но и от други градове.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

  • Заявление за прием
  • Удостоверение за преместване
  • Акт за раждане – за сравняване на данните
  • Здравна профилактична карта                                                          

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК:   

Заявление  за прием

Разширена подготовка

Допълнителна подготовка

Декларация за спортни дейности

Декларация за съгласие

Информация за личен лекар

Статус на родителите