ЗАПОВЕДИ » ОУ "Петко Рачев Славейков"- Бургас

ЗАПОВЕДИ

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТ РАЗМЕР
9.03.2017 Ред за прием на ученици в I клас за учебната 2017/2018 година 283 KB
9.03.2017 Ред за приемане на деца за постъпване н подготвителни групи за задължително предучилищно образование за учебната 2017/2018 година 287 KB
2.09.2016 График за редуване на учебните смени в ОУ „П.Р. Славейков”- Бургас 75 KB
6.02.2017  Самоподrотовката и заниманията по интереси за полинтернатните групи в IV клас да се провеждат в зали на ул.”Петко Каравелов №2З”   65 KB

 

МЕДИИТЕ ЗА НАС

Ако това ви интересува