ЗАПОВЕДИ

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТ формат
2019-09-16 ЗАПОВЕД за дневно разписание на учениците от ОУ “П.Р.Славейков”
2018-11-28 Условия и ред за организиране и провеждане на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година
29.03.2019 Ред за прием на ученици в I клас за учебната 2019/2020 година
29.03.2019 План-прием за учебната 2019/2020г.