Начало

ЗАПОВЕДИ

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТ формат
15.09.2021 ЗАПОВЕД за дневно разписание на учениците от ОУ “П. Р. Славейков”
29.03.2019 Ред за прием на ученици в I клас за учебната 2019/2020 година
29.03.2019 План-прием за учебната 2019/2020г.
28.11.2018 Условия и ред за организиране и провеждане на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година

 

 

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media