АДМИНИСТРАЦИЯ

ГАЛИНА ВЪЛЧЕВА
Домакин
МАРИНА БОГДАНОВА
Завеждащ, административна служба
+35956846071
МИЛЕНА ВЪРБАНОВА
Библиотекар
ОКСАНА ГУСЕВА
Счетоводител