АДМИНИСТРАЦИЯ

  ГАЛИНА ВЪЛЧЕВА
Технически сътрудник
  МАРИНА БОГДАНОВА
Завеждащ, административна служба
+35956846071
  МИЛЕНА ВЪРБАНОВА
Библиотекар
  ЕЛЕНА БОЕВА
Счетоводител