Начало

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

СПИСЪК

на редовните и резервни членове на Обществения съвет към ОУ „П.Р.Славейков“ Бургас 

Правилник за създаване, устройство и дейността на обществените съвети
към детските градини и училищата – Линк към МОН

   РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ
Име, фамилия Длъжност
1 Гергана Петрова Маринова Председател
2 Мирослав Дамянов Редовен член
3 Веселина Бойчева Таралова Редовен член
представител на финансиращия орган
4 Елина Чекеларова Редовен член
5 Станислава Златева Редовен член
6 Моника Гунина Редовен член
7 Йоана Ненова-Иванова Редовен член
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
1 Елена Неделчева Резервен член
2 Меглена Лазарова Резервен член
3 Златина Обрешкова Резервен член
4 Полина Странджева Резервен член
5 Валя Диамандиева Резервен член

 

 ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
  Дата на провеждане Протокол
  16.02.2023г файл
  12.12.2022г файл
  12.12.2022г файл
  15.11.2022г файл
  17.11.2022г файл
  28.10.2022г файл
  28.10.2022г файл
  31.05.2022г файл
  20.04.2022г файл
  18.03.2022г файл
  07.03.2022г файл
  21.02.2022г файл
  30.09.2021г файл
  14.09.2021г файл
  12.05.2021г файл
  23.03.2021г файл
  11.03.2021г файл
  08.03.2021г файл
  21.01.2021г файл
  16.11.2020г файл
  16.11.2020г файл
  16.11.2020г файл
  11.11.2020г файл
  28.10.2020г файл
  14.09.2020г файл
  03.09.2020г файл
  08.06.2020г файл
  30.03.2020г файл
  16.03.2020г файл
  17.12.2019г файл
  07.11.2019г файл
  12.09.2019г файл
  05.07.2019г файл
  02.05.2019г файл
  28.03.2019г файл
  13.03.2019г файл
  21.12.2018г. файл
  25.09.2018г. файл
  02.08.2018г. файл
  29.05.2018г. файл
  25.02.2019г. файл
ДРУГИ
  2018-12-21 Годишен отчет 2018г.
  2019-11-05 Годишен отчет 2019г.
  2020-17-12 Годишен отчет 2020г.
  2021-17-12 Годишен отчет 2021г.
  2021-12-12 Годишен отчет 2022г.

 

 

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media