ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

СПИСЪК

на редовните и резервни членове на Обществения съвет към ОУ „П.Р.Славейков“ Бургас 

 

   РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ
Име, фамилия Длъжност
1 Гергана Петрова Маринова Председател
2 Иван Митков Стоилов Редовен член
3 Веселина Бойчева Таралова Редовен член
представител на финансиращия орган
4 Мария Николова  Попова Секретар
5 Мирослав Велчев Дамянов Редовен член
6 Димка Стойчева Тортоланова-Гемеджиева Редовен член
7 Мирослав Николов  Райков Редовен член
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
1 Мария Тоткова Маринова Резервен член
2 Дида Николова Милкова Резервен член
3 Анета Веселинова Царкова-Божикова Резервен член
4 Руслана Павлова Стоянова Резервен член
5 Елина Нейчева Чекаларова Резервен член

 

 ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
  Дата на провеждане Протокол
  31.05.2022г файл
  20.04.2022г файл
  18.03.2022г файл
  07.03.2022г файл
  21.02.2022г файл
  30.09.2021г файл
  14.09.2021г файл
  12.05.2021г файл
  23.03.2021г файл
  11.03.2021г файл
  08.03.2021г файл
  21.01.2021г файл
  16.11.2020г файл
  16.11.2020г файл
  16.11.2020г файл
  11.11.2020г файл
  28.10.2020г файл
  14.09.2020г файл
  03.09.2020г файл
  08.06.2020г файл
  30.03.2020г файл
  16.03.2020г файл
  17.12.2019г файл
  07.11.2019г файл
  12.09.2019г файл
  05.07.2019г файл
  02.05.2019г файл
  28.03.2019г файл
  13.03.2019г файл
  21.12.2018г. файл
  25.09.2018г. файл
  02.08.2018г. файл
  29.05.2018г. файл
  25.02.2019г. файл
ДРУГИ
  2018-12-21 Годишен отчет 2018г.
  2019-11-05 Годишен отчет 2019г.
  2020-17-12 Годишен отчет 2020г.
  2021-17-12 Годишен отчет 2021г.