Начало

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

СПИСЪК

на редовните и резервни членове на Обществения съвет към ОУ „П.Р.Славейков“ Бургас 

 

   РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ
Име, фамилия Длъжност
1 Гергана Петрова Маринова Председател
2 Иван Митков Стоилов Редовен член
3 Веселина Бойчева Таралова Редовен член
представител на финансиращия орган
4 Мария Николова  Попова Секретар
5 Мирослав Велчев Дамянов Редовен член
6 Димка Стойчева Тортоланова-Гемеджиева Редовен член
7 Мирослав Николов  Райков Редовен член
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
1 Мария Тоткова Маринова Резервен член
2 Дида Николова Милкова Резервен член
3 Анета Веселинова Царкова-Божикова Резервен член
4 Руслана Павлова Стоянова Резервен член
5 Елина Нейчева Чекаларова Резервен член

 

 

 

 ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
  Дата на провеждане Протокол
  13.03.2019г файл
  21.12.2018г. файл
  25.09.2018г. файл
  02.08.2018г. файл
  29.05.2018г. файл
  25.02.2019г. файл
ДРУГИ
  2018-12-21 Годишен отчет 2018г.
  2019-11-05 Годишен отчет 2019г.