Начало

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

СПИСЪК

на редовните и резервни членове на Обществения съвет към ОУ „П.Р.Славейков“ Бургас 

Правилник за създаване, устройство и дейността на обществените съвети
към детските градини и училищата – Линк към МОН

   РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ
Име, фамилия Длъжност
1 Меглена Лазарова Председател
2 Полина Странджева Редовен член
3 Веселина Бойчева Таралова Редовен член
представител на финансиращия орган
4 Женя Гюзелева Редовен член
5 Валя Диамандиева Редовен член
6 Моника Гунина Редовен член
7 Златина Обрешкова Редовен член
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
1 Димитрина Узунова Резервен член
2 Росица Койчева Резервен член
3 Дора Йовчева Резервен член
4 Мирослава Сурчева Резервен член
5 Илка Джамбазова Резервен член

 

 ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
  Дата на провеждане Протокол
  23.11.2023г файл
  22.11.2023г файл
  27.10.2023г файл
  29.09.2023г файл
  08.09.2023г файл
  31.03.2023г файл
  16.02.2023г файл
  12.12.2022г файл
  12.12.2022г файл
  15.11.2022г файл
  17.11.2022г файл
  28.10.2022г файл
  28.10.2022г файл
  31.05.2022г файл
  20.04.2022г файл
  18.03.2022г файл
  07.03.2022г файл
  21.02.2022г файл
  30.09.2021г файл
  14.09.2021г файл
  12.05.2021г файл
  23.03.2021г файл
  11.03.2021г файл
  08.03.2021г файл
  21.01.2021г файл
ДРУГИ
  2018-12-21 Годишен отчет 2018г.
  2019-11-05 Годишен отчет 2019г.
  2020-17-12 Годишен отчет 2020г.
  2021-17-12 Годишен отчет 2021г.
  2022-12-12 Годишен отчет 2022г.
  2023-12-10 Годишен отчет 2023г.

 

 

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media