ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

СПИСЪК

на редовните и резервни членове на на Обществения съвет към ОУ „П.Р.Славейков“ Бургас-  15.12.2016 г.

 

   РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ
Име, фамилия Длъжност
1 Веселина Христова  Димитрова Председател
2 Велина Димитрова Димитрова Секретар/протоколчик
3 Веселина Бойчева Таралова Редовен член
представител на финансиращия орган
4 Мария Николова  Попова Редовен член
5 Маргрета Костадинова Редовен член
6 Яна Николова Искрова Редовен член
7 Милкана Джевелиева- Ахмед Редовен член
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
1 Еленка Дросева Христова Резервен член
2 Мирослав Николов  Райков Резервен член
3 Розалина Асенова Йоцова Резервен член

 

 

МЕДИИТЕ ЗА НАС

Ако това ви интересува