Начало

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

СПИСЪК

на редовните и резервни членове на Обществения съвет към ОУ „П.Р.Славейков“ Бургас 

Правилник за създаване, устройство и дейността на обществените съвети
към детските градини и училищата – Линк към МОН

   РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ
Име, фамилия Длъжност
1 Меглена Лазарова Председател
2 Полина Странджева Редовен член
3 Веселина Бойчева Таралова Редовен член
представител на финансиращия орган
4 Женя Гюзелева Редовен член
5 Валя Диамандиева Редовен член
6 Моника Гунина Редовен член
7 Златина Обрешкова Редовен член
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
1 Димитрина Узунова Резервен член
2 Росица Койчева Резервен член
3 Дора Йовчева Резервен член
4 Мирослава Сурчева Резервен член
5 Илка Джамбазова Резервен член

 

 ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
  Дата на провеждане Протокол
  15.04.2024 г. файл
  01.03.2024 г. файл
  08.02.2024 г. файл
  15.01.2024 г. файл
  22.11.2023 г. файл
  23.11.2023 г. файл
  22.11.2023 г. файл
  27.10.2023 г. файл
  29.09.2023 г. файл
  08.09.2023 г. файл
  31.03.2023 г. файл
  16.02.2023 г. файл
  Протоколи 2022 година файл
  Протоколи 2021 година файл
ДРУГИ
  2018-12-21 Годишен отчет 2018г.
  2019-11-05 Годишен отчет 2019г.
  2020-17-12 Годишен отчет 2020г.
  2021-17-12 Годишен отчет 2021г.
  2022-12-12 Годишен отчет 2022г.
  2023-12-10 Годишен отчет 2023г.

 

 

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media