ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

СПИСЪК

на редовните и резервни членове на Обществения съвет към ОУ „П.Р.Славейков“ Бургас-  15.12.2016 г.

 

   РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ
Име, фамилия Длъжност
1 Милкана Джевелиева- Ахмед Председател
2 Велина Димитрова Димитрова Секретар/протоколчик
3 Веселина Бойчева Таралова Редовен член
представител на финансиращия орган
4 Мария Николова  Попова Редовен член
5 Маргрета Костадинова Редовен член
6 Яна Николова Искрова Редовен член
7 Мирослав Николов  Райков Редовен член
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
1 Еленка Дросева Христова Резервен член
2 Розалина Асенова Йоцова Резервен член

 


13.03.2019г.файл

 ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
  Дата на провеждане Протокол
  2018-12-21 файл
  25.09.2018г. файл
  02.08.2018г. файл
  29.05.2018г. файл
  25.02.2019г. файл
ДРУГИ
  2018-12-21 Годишен отчет 2018г.
  2019-11-05 Годишен отчет 2019г.