ПРАВИЛНИЦИ И ПРОГРАМИ

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТ формат
2017-10-20 Правила за осъществяване на самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие и самостоятелна форма на обучение
12.01.2017 Стратегия за развитие на училището и програмна система
09.01.2017 Правилник за дейността на училището
2017-10-20 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
2017-10-20 Програма за превенция на ранното напускане на училище
26.09.2016 ПРОГРАМНА СИСТЕМА за развитието на детето в подготвителни групи