ПРАВИЛНИЦИ И ПРОГРАМИ

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТ РАЗМЕР
12.01.2017 Стратегия за развитие на училището и програмна система 835 KB
09.01.2017 Правилник за дейността на училището 1 MB
12.01.2017 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи  119 KB
12.01.2017 Програма за превенция на ранното напускане на училище  130 KB
26.09.2016 ПРОГРАМНА СИСТЕМА за развитието на детето в подготвителни групи 250 KB

МЕДИИТЕ ЗА НАС

Ако това ви интересува