Начало

ЗАЯВЛЕНИЯ

  • Заявление за отсъствия в рамките на 3 дни от учебни занятия – Изтегляне
  • Заявление за отсъствия в рамките на 7 дни от учебни занятия- Изтегляне
  • Заявление за отсъствия в рамките на 15 дни от учебни занятия – Изтегляне
  • Заявление за отсъствия от ГЦОУД – Изтегляне 
  • Заявление за прием на ученици – Изтегляне
  • Заявление за спортни дейности в начален етап – Изтегляне
  • Заявление за ФУЧ V-VII клас – Изтегляне
  • Заявление за РП V-VII клас – Изтегляне
  • Декларация за предоставяне на лични данни по ЗЗЛД – Изтегляне

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media