Начало

Иновации в действие

 Проект: „Иновации в действие“

Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите между училищата. Иновативните училища избират помежду си партньор за сътрудничество и обмяна на иновации.
Ползвите от проекта са подкрепата за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти.

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media