Начало

СИМВОЛИ И РИТУАЛИ

                                                 Химн

                      на ОУ „Петко Р. Славейков“ – Бургас

Трицветното знаме ни води,

огряно от морски лъчи,

сред хор на свободни народи

и нашата песен звучи.

На Петко Славейков завета

ний пазим под синия свод

за тебе, любима планета,

за тебе, обичан народ.

С красивите български думи

запейте, деца на Бургас,

и нека най-хубави думи

открива животът за вас!

                                                                    Борис Бухчев

 

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media