Начало

История и традиции

Основно училище „Петко Рачев Славейков“ – Бургас

Училище със сто и десет годишна история, което дава лице на образованието в град Бургас.

Утвърдено като средище на качествен образователно-възпитателен процес, едно от водещите училища в града.

Ръководството на училището и колективът от опитни педагози съхраняват ценностите на българското образование и дообогатяват процеса на обучение с иновативни методи на обучение

Учениците от училището се класират на призови места на олимпиади и състезания, реализират се успешно в профилирани и професионални гимназии.

Възпитаниците на училището участват в извънкласни форми на обучение и в клубове по интереси: математика и ИТ, екология, гражданско образование, краезнание. Високи са постиженията и в областта на спорта.

Силвия Аврамова – директор

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media