Начало

КОНТРОЛНИ, КЛАСНИ, СФО

 

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТИ ФАЙЛ
Септември

Прогимназиален етап
– Промяна в графика
– Промяна в графика

                                      – Промяна в графика

изтегляне

изтегляне

изтегляне

изтегляне

 

 

ПУБЛИКУВАН Самостоятелна форма на обучение
ФАЙЛ

  Правила за организиране на СФО

Условия за ред за организиране и провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение

График за провеждане на изпитите на учениците, които са на самостоятелна форма на обучение – Юнска сесия

изтегляне

изтегляне

изтегляне

 

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media