Начало

Първокласно начало

Проектът „Първокласно начало“ е инициатива на Община Бургас и предложи изцяло нови класни стаи за първолаците, които пристъпват училищния праг. Те ще се обучават в стаи с нови антибактериални настилки, лед осветление, нови шкафчета, нови единични чинове, които могат да се конфигурират по различен начин.    Осигурено е и технологично интерактивно оборудване, в което влизат модерни сензорни панели с вграден компютър и специализиран образователен софтуер. Проектът въвежда и нови интерактивни методи на работа в клас, съчетаващи най-доброто от европейския и световен опит в сферата на образованието.
За да извлече най-доброто от опита на бургаските учители и да го съчетае с нови идеи, Община Бургас провежда голяма конференция. Нейната цел е да предостави възможност на учителите да споделят добри практики при обучението на учениците в първи клас, да обменят информация и опит със свои колеги и да набележат нови насоки за модернизиране и укрепване на системите за обучение в начален курс.
Резултатите показват, че този проект дава резултат по отношение на по-високата функционална грамотност на първокласниците, развива тяхната екипност и творчество. Новият начин на преподаване на учебния материал, чрез използването на информационните технологии и новите подходи, значително увеличава вниманието на децата и развива когнитивните им способности.

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media