Начало

COVID-19

Начин на обучение по паралелки -> ТУК!

Справка за заразен брой ученици и учители от
ОУ „П.Р. Славейков“
Брой

 

ПУБЛИКУВАН ЗА РОДИТЕЛИ
ФАЙЛ
Септември Заявление и декларация за преминаване към обучение от разстояние в e-среда файл
Септември Епидемиологични мерки, които се спазват от родителите файл
Септември Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневна форма на обучение, поради установен по-висок риск от COVID-19 файл
Септември Целева помощ за семейства на деца до 14 годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка файл
Септември Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19 файл

 

ПУБЛИКУВАН ЗА УЧЕНИЦИ
ФАЙЛ
Септември Инструктаж файл
ПУБЛИКУВАН ЗА УЧИТЕЛИ
ФАЙЛ
Септември

План за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние

файл
Септември Допълнителни задължения и отговорности на педагогическите специалисти файл

 

ПУБЛИКУВАН ОБЩИ ФАЙЛ
Септември

Мерки за осигуряване на безопасна среда за работа и обучение в ОУ „П.Р. Славейков“ гр. Бургас

файл

 

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media