COVID-19

Справка за заразен брой ученици от
ОУ „П.Р. Славейков“
Брой
Период 15.09-18.02 Няма

 

ПУБЛИКУВАН ЗА РОДИТЕЛИ
ФАЙЛ
Септември
Епидемиологични мерки, които се спазват от родителите
файл
Септември Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневна форма на обучение, поради установен по-висок риск от COVID-19 файл

 
 

ПУБЛИКУВАН ЗА УЧЕНИЦИ
ФАЙЛ
Септември Инструктаж файл

 

ПУБЛИКУВАН ЗА УЧИТЕЛИ
ФАЙЛ
Септември

План за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние

файл
Септември Допълнителни задължения и отговорности на педагогическите специалисти файл

 

ПУБЛИКУВАН ОБЩИ ФАЙЛ
Септември

Мерки за осигуряване на безопасна среда за работа и обучение в ОУ „П.Р. Славейков“ гр. Бургас

файл