Начало

Административни услуги

 • Заявление и декларация за преминаване към обучение от разстояние в e-среда – Изтегляне
 • Заявление за преминаване в присъствена форма – Изтегляне 

 • Заявление за записване на ученици – Изтегляне
 • Преместване на ученици в държавните и в общинските училища – Изтегляне
 • Заявление за преместване в друго училище – Изтегляне

 • Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища – Изтегляне
 • Заявление за записване на ученици в I клас – Изтегляне

 • Приемане на ученици в V клас по училищен прием в училище – Изтегляне
 • Заявление за прием в V клас – Изтегляне

 • Декларация за лични данни – Изтегляне

 • Издаване на Удостоверение за валидиране на компетентности – Изтегляне
 • Заявление за валидиране на компетентности – Изтегляне

 • Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или
  степен на образование – Изтегляне
 • Заявление за издаване на дубликат – Изтегляне

 • Издаване на Заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за
  класовете от I до VI клас в училище на чужда държава – Изтегляне
 • Заявление за признаване на завършен клас от чужбина(легализация) – Изтегляне

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media