Начало

ДРУГИ

 

 

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТ формат
28-01-2021 Протокол на Обществения съвет за съгласие провеждане иновация „Учене чрез силата на екипната креативност“
28-01-2021 Протокол заседание на педагогическия съвет с решение за кандидастване проект иновация „Учене чрез силата на екипната креативност“
15.09.2020 График за доставка на продукти по схема „Училищно мляко“
15.09.2020 График за доставка на продукти по схема „Училищен плод“
15.09.2020 График за доставка на продукти по схема „Пчелен мед“
03-08-2017 Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и в други критични ситуации
29.05.2017 Изпълнение на мерки от Междуинституционален план за действие за превенция на агресията
03-08-2017 Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги
03-08-2017 Кратка информация за същността на всеки един вид услуга

 

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media