ДРУГИ

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТ РАЗМЕР
29.05.2017 Изпълнение на мерки от Междуинституционален план за действие за превенция на агресията 2 MB
11.10.2016 ПРОЕКТ ЗА ЕТИЧЕН КОДЕКС 31 KB

 

МЕДИИТЕ ЗА НАС

Ако това ви интересува