ДРУГИ

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТ РАЗМЕР
03-08-2017 Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги  760 KB
03-08-2017 Кратка информация за същността на всеки един вид услуга   187 KB
03-08-2017 Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и в други критични ситуации 48 KB
29.05.2017 Изпълнение на мерки от Междуинституционален план за действие за превенция на агресията 2 MB
11.10.2016 ПРОЕКТ ЗА ЕТИЧЕН КОДЕКС 31 KB

 

МЕДИИТЕ ЗА НАС

Ако това ви интересува