Начало

ДРУГИ

 

 

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТ формат
28-01-2021 Протокол на Обществения съвет за съгласие провеждане иновация „Учене чрез силата на екипната креативност“
28-01-2021 Протокол заседание на педагогическия съвет с решение за кандидастване проект иновация „Учене чрез силата на екипната креативност“
03-08-2017 Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и в други критични ситуации
29.05.2017 Изпълнение на мерки от Междуинституционален план за действие за превенция на агресията
03-08-2017 Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги
03-08-2017 Кратка информация за същността на всеки един вид услуга