РЪКОВОДСТВО

СИЛВИЯ АВРАМОВА
ДИРЕКТОР
+35956846073
НИКОЛИНА ГАВРИЛОВА
ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
+35956846072
ГЕРГАНА КИБАРОВА
ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО АСД