Начало

ГРАФИЦИ

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТ РАЗМЕР
15.09.2020 График за редуване на учебните смени
15.09.2020 График за провеждане на консултации с родители и ученици I-ви срок – начален етап
15.09.2020 График за провеждане на консултации по учебни предмети I-ви срок – прогимназиален етап
15.09.2020 Седмично разписание – начален етап – втори срок
03.02.2020 Седмично разписание – прогимназиален етап – втори срок

 

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТ РАЗМЕР
15.09.2020 График за доставка на продукти по схема „Училищно мляко“
15.09.2020 График за доставка на продукти по схема „Училищен плод“
15.09.2020 График за доставка на продукти по схема „Пчелен мед“
15.10.2019 График за доставка на продукти по схема „Училищен плод“
15.10.2019 График за доставка на продукти по схема „Училищно мляко“