ГРАФИЦИ

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТ РАЗМЕР
02.02.2019 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ начален етап
02.02.2019 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ прогимназиален етап
15.09.2018 Организация на учебния ден 2017/2018 г.
15.01.2019 Самостоятелна форма на обучение –
януарска сесия