ГРАФИЦИ

ПУБЛИКУВАН ДОКУМЕНТ РАЗМЕР
2019 График за доставка на продукти по схема „Училищен плод“
2019 График за доставка на продукти по схема „Училищно мляко“
2019 График за редуване на учебните смени
4.02.2020 График за дежурство по етажи – начален етап – втори срок
4.02.2020 График за дежурство – главен учител – начален етап – втори срок
4.02.2020 График за работа с училищна документация на учителите от ГЦОУД
4.02.2020 График за консултации с ученици – начален етап – втори срок
4.02.2020 Седмично разписание – начален етап – втори срок
4.02.2020 Седмично разписание – прогимназиален етап – втори срок