Из уникалната Странджа с проф.д-р Малвина Русева

На 19.април 2022 г. учениците от 2.а клас с класен ръководител Донка Панкова имаха вълнуваща среща в часа на класа с архитект проф.д-р Малвина Русева. Научните интереси на проф.Русева са свързани с култовите места и култувата архитектура в България. Автор е на книгата „Тракийска култова архитектура“ –  първото изследване в България върху тракийската архитектура, дело на архитект. С огромните си познания в тази област г-жа Русева открехна вратата към тайнствените места в Странджа и отговори на повечето въпроси на учениците и маймунката Уни, с която те пътешестват из магичната планина в проекта “Уникалната Странджа“. Децата разбраха кой живее в „змейовите къщи“, кой населява „градът на мъртвите“ и защо вероятно нестинарите могат да ходят по жарава. От своята  учителка чуха стара народна песен и легенда за „Атлиман“ и научиха защо няма коне в „конския залив“. Накрая опитаха вкуса на типичните за района месни специалитети  „Странджанско дядо“ и „Бабек“. С огромна благодарност, цветя и снимка за спомен изпратиха своята гостенка.