Обучение по теоретична и практическа подготовка за реакция при наводнения и последващи кризи

Учениците от III клас участваха в обучение по теоретична и
практическа подготовка за реакция при наводнения и последващи кризи.
Обучението беше организирано от
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.