Форум за иновативно образование

На 28 и 29 май 2021г. в eкспозиционен център „Флора“ се проведе Форум на иновативните училища в Бургас. Учители от бургаските иновативни училища представиха  новаторски идеи за бъдещето на образователната система, въведените иновативни практики през последните години и успехите, които са постигнали. Красимира Железова и Деница Иванова от ОУ „П.Р.Славейков” участваха с презентация „10 години Е-обучение”.  Акцентът в презентацията бе върху приложението на електронни уроци и тестове, създадени от учителите  в платформата Moodle.