Интердисциплинарни уроци

През месец март се проведоха поредица интердисциплинарни уроци. На 1 март се проведе урок по математика „Питагорова теорема“ – съвместно с ученици от 6в и 4в клас с ръководители Марияна Дойнова и Сийка Костова. На 9 март се проведе урок по география и икономика „На гости на африканските народи“ – съвместно с ученици от 5а клас и 4а клас с ръководители Нина Стаматова и Татяна Франгова. На 12 март се проведе урок по математика „Работа с диаграми“ – съвместно с ученици от 5а клас и 4б клас с ръководители Красимира Железова и Надя Николова. Четвъртокласниците се включиха с устрем и жар и работиха активно редом с петокласниците. Учениците от 5а и 6в клас показаха сериозни знания и умения по математика и по география и икономика. Тези съвместни часове се превърнаха в истински празник на математиката!