Областен кръг по История и цивилизация за V и VI клас

Областният кръг на олимпиадата по История и цивилизации ще се проведе на 28.02.2021г.
в сградата на ОУ „П.Р.Славейков“ – гр Бургас от 9.00ч. за ученеците от V и VI клас.
Учениците следва да се явят в училище в 8.30ч. като носят документ за самоличност и лични предпазни средства.
Разпределение на учениците по зали

V клас:
Стая 301 – Изтегли списък
Стая 303 – Изтегли списък
Стая 304 – Изтегли списък 

VI клас:
Стая 310 – Изтегли списък
Стая 306 – Изтегли списък
Стая 307 – Изтегли списък