На вниманието на всички ученици и родители!

Със Заповед № РД-01-12 / 24.01.2020 г. на Директора на РЗИ – Бургас
от 27.01. до 31.01.2020 г. включително
се преустановяват учебните занятия
във всички училища в област Бургас.

От 03. 02. 2020 г. учебните занятия продължават
по същия график, както следва:

ПЪРВА СМЯНА –V – VII клас

ВТОРА СМЯНА – I – IV клас

Общинският кръг на Олимпиадата „Знам и мога“ за IV клас
ще се проведе, както е планирана – на 25.01.2020г. от 9.00 ч.