Приказен финал за клуб „Приказен свят“

Приказен финал за клуб „Приказен свят“ . От 03.06.2019г. до 14.06.2919г. се проведоха часовете от занимания по интереси на клуб „Приказен свят“ с участието на ученици от III В клас. В 28 планирани часа учениците задълбочено се запознаха с произхода и особеностите на приказката, с видовете приказки според начина им на създаване и според съдържанието им. Четоха различни видове приказки, драматизираха, илюстрираха и моделираха приказни герои. За финал подготвиха приказен празник и се представиха чудесно в своите роли.