Плашило за конкурс

Да ви представим нашето плашило! С него учениците ни със специални образователни потребности участват в Националния конкурс за бостански плашила, организиран от Етнографския музей на открито „Етър“ в Габрово. С помощта на своите родители и ресурсни учители, децата измайсториха този плашещ момък. Всички изпратени за участие в надпреварата чучела ще бъдат показани в Музея на открито край Габрово. Там може да го видите на живо от 14 май до 30 август 2019 г.