140 години Търновска конституция

На 16 април 2019 г. всички класове от ОУ „П.Р.Славейков“ проведоха открит урок, на който отбелязаха 140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция.

В началото на 1879 г. току-що освободена България прави първите си стъпки като автономна държава. И най-важната от тези стъпки е свикването на Учредително събрание, което да приеме основен закон – Конституция. Като приема своя Конституция и дава началото на парламентарния живот в страната, България заявява на света, че вече е самостоятелна и независима и от този момент нататък сама ще чертае съдбините си.