Ученическият съвет с идеи и предложения за безопасна учебна среда

Най-големият урок в света

На 28 март се проведе втори тематичен урок за безопасна учебна среда с Ученическия съвет под ръководството на педагогическия съветник Г-жа Десислава Русева.Учениците се упражняваха да описват действия за създаване на защитена среда в училище и дискутираха проблема за правото на децата да се чувстват  и да бъдат в безопасност.Те генерираха идеи какво могат да направят заедно,така че всеки един ученик да учи в среда без агресия и насилие.Предложенията си те записаха на постер,който ще бъде поставен на видно място в училище.Урокът е част от инициативата на УНИЦЕФ и ЮНЕСКО през 2019 год.  „Най-големия урок в света“.