На 25.10.2017 г. беше проведено първото от поредицата обучения на екипа, който ще участва в проекта „ONLINE E-ОБУЧЕНИЕ“. Участваха четирима учители от начален етап и трима от прогимназиален етап. Участниците бяха запознати с методиката на подготовка на електронен урок. Бяха дискутирани и различни аспекти свързани с мястото му в процеса на обучение на учениците, както [още]

  Учениците от ОУ "П.Р. Славейков" размениха книги помежду си. Така те откриха Националната седмица на четенето, инициирана от МОН и една от дейностите в Националния план за изпълнение на Стратегията на МОН за насърчаване и повишаване на грамотността.  

Стотици ученици и родители, и учители се включиха в благотворителното бягане. По традиция, бягането е по двойки - дете и възрастен /родител или учител/. Разстоянието може да се пробяга или извърви според желанието и възможността на двойката. Благотворителната такса за участие е пожелание. Първата кауза, за която ще се използват дарените средства, е наречена „Щастието е цветно” - [още]

Прилагането на новия проект „ONLINE E-ОБУЧЕНИЕ“ в училище е изключителна възможност за промяна на образователния процес, за да отговори на изискванията на общество, основано на знания. В настоящия материал изреждаме само някои от промените, които са възможни, за да покажем разбирането си за значението и контекста на системите за е-обучение в дългосрочен план. 1.Промяната на ролята [още]

Нашето училище кандидатства по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” с проект за изграждане на Wi Fi структура, покриваща на 100% училището и осигуряваща Интернет свързаност за всички ученици, учители и гости на територията на ОУ "П.Р.Славейков" - Бургас. Сред класираните 100 училища от кандидатствалите над 2000 училища [още]

Започна изпълнението на дейностите по проект „ONLINE E-ОБУЧЕНИЕ“. През месец октомври бяха подготвени и разработени  електронни  уроци от г-н Делибалтов – „Част от число. Проценти“, „Окръжност и кръг. Правилен многоъгълник“ и „Ръбести тела“ и от  г-жа Железова – „Прости и съставни числа“ и „Разлагане на естествени числа на произведение от прости множители“ и "Най-малко общо [още]

МЕДИИТЕ ЗА НАС

Ако това ви интересува