Откриване на новата учебна година Официалното откриване на учебната 2020/2021 година ще се проведе на 15.09.2020г. от 9:00ч. с учениците от I и V клас. За останалите ученици учебната година ще бъде открита при спазване на следния график: 09:00 ч. - Официално откриване с I и V клас 09:30 ч. - В сградата на училището влизат I и V клас [още]

Във връзка с Писмо № 9105-283/28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката за изпитанията и предизвикателствата през новата учебна 2020/2021 година, необичайна заради промяната на ритъма и нагласите, традициите и отговорностите сред учители, ученици, както и техните родители и в изпълнение на поетите ангажименти към децата и учениците, МОН партнира с държавни институции неправителствени [още]

Уважаеми родители, на 11.09.2020г /петък/ от 18ч ще се проведе online родителска среща в платформата MS Teams за учениците от 5-ти клас. За повече информация се обръщайте към класните ръководители.

Първа награда на София Мутафчиева за участието й в литературния конкурс "Среща с българското минало" Учебната 2019/2020 година се оказа много успешна за ученичката София Мутафчиева от 5Б клас. Тя завоюва много първи награди от литературни конкурси, както и второ място от традиционната Философската конференция, провеждана ежегодно в Бургас. В навечерието на новата учебна година в училище [още]

5а клас Варвара Ивановна Фролова Карина Александрова Танева Адриана Дамянова  Траева Лора Атанасова Дърлянова Джорджия Георгиева Караджова Преслав Андреев Димитров Мария Невенова Петрова Александър Драгомиров Панайотов кл.р-л Красимира Железова   5б клас Диляна Владимирова Иванова Катерина Владимирова Иванова Ема Маринова Евтимова кл.р-л Милена Новакова-Георгиева   5 в  клас Аделина Любомирова Дочева Зара Николаева Филкова Мая Василева Рейзова Михаил Яворов Караниколов Борис [още]

МЕДИИТЕ ЗА НАС