Списъци на учениците от първи клас за учебната 2020/2021 година

Списъци на учениците от първи клас
за учебната 2020/2021 година

първи-А-клас – класен ръководител Донка Панкова
първи-Б-клас – класен ръководител Илияна Тодорова
първи-В-клас – класен ръководител Станислава Апостолова