На основание Заповед N:РД-01-5/18.01.2019г. на д-р Паздеров - Директор на РЗИ Бургас, учебните часове ще бъдат преустановени във всички училища до 22.01.2019г, включително. Учебните занятия се възобновяват на 23.01.2019г. /сряда/, както следва: I смяна – I – IV клас IIсмяна – V – VII клас Изпитната сесия за самостоятелната форма на обучение не се отменя! Всички колеги, ангажирани с провеждането [още]

Кметът Димитър Николов издаде официална заповед, с която се отменят учебните занятия в община Бургас от утре, вторник (15 януари), до петък (18 януари), включително.  Учебните занятия се възобновяват на 21.01.2019г. /понеделник/ както следва: I смяна – I - IV клас IIсмяна - V – VII клас

В обучение на тема: "Здравословен начин на живот" се включиха на 10 януари представителите по класове от Ученическото обединение в училище.В него взеха участие общо 23 ученика от начален и прогимназиален етап, като с принципите на здравословното хранене ги запознаха Клаудия и Цвета- доброволци от БМЧК-Бургас. Освен интересната и полезна презентация, към учениците беше отправено [още]

МЕДИИТЕ ЗА НАС