Дни на популярни детски украински игри

Дните на популярни детски украински игри в училище продължават и през месец декември!
Учениците от прогимназиален етап преживяха много положителни емоции по време на игрите в час на класа. Децата имаха възможност да развихрят въображението си, да мислят по нестандартен начин,
да провокират интереса на връстниците си с оригинални свои хрумвания! За задача те имаха да намислят предмет, лице, действие или признак, като условието беше да не се назовава с конкретна дума, а да се описва така, че останалите да могат да я познаят.
Времето премина неусетно за всички, като преживяването създаде весела атмосфера във всяка класна стая!