ПРЕДСТОИ СЪБРАНИЕ ЗА ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ      На 6 ноември 2019 г. от 17.30 часа в стая № 210 на ОУ „П.Р.Славейков” – Бургас ще се проведе събрание за избор на нов Обществен съвет на основание чл. 14 ал. (4) от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата  [още]

Славена Фильовска и Снежана Гаврилова -доброволки към БЧК показаха на децата от I Б клас, по интересен начин как да помогнат на другарче при беда и да окажат първа долекарска помощ.

В час на класа учениците от I Б клас се срещнаха с педагогическия съветник Койна Ванишева. Децата научиха кои хора се наричат будители,както и интересни факти за живота на Паисий, Вазов, Ботев, Славейков.  

Успешен старт за петокласниците от ОУ "П.Р.Славейков" по иновативната система за обучение по математика.  С помощта на родители и учители те направиха своята регистрация в сайта на училището и вече самостоятелно  работят електронни тестове, предложени за самоподготовка и домашна работа. С интерес се включиха в проведения електронен урок за упражнение на тема "Обикновени дроби. Правилни [още]

МЕДИИТЕ ЗА НАС