Грипната ваканция се удължава! Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 05.02.2020 г.!

Уважаеми родители и ученици,

със Заповед № РД-01-15/31.01.2020 г. на Директора на РЗИ – Бургас
 грипната ваканция се удължава за учениците до 04.02.2020 г. включително.
Учебните занятия ще се подновят на 06.02.2020 г. – четвъртък,
с променени учебни смени, както следва:

Начален етап – първа смяна;

Прогимназиален етап – втора смяна.

 

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед РД09-227/ 29.01.2020 г.  на министъра на образованието и науката, областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 05.02.2020 г. (сряда) с начален час 09:00 часа. Учениците следва да се явят и заемат местата си не по-късно от 08:30 часа, като носят със себе си син химикал, пособия за чертане и документ за самоличност (бележник или лична ученическа карта със снимка и печат на училището).

В сайта на ППМГ Бургас е публикувано разпределението на учениците по зали.